Obrázky pro naše zdravotníky

Naše děti z oddělení Broučků a Motýlků se snažily potěšit naše zdravotníky tím, že pro ně vytvořily obrázky v těchto nelehkých dnech, kdy vedou nerovné boje se zákeřným „ COVIĎÁKEM“. Obrázky byly předány do rukou těch nejpovolanějších s velkou úctou a pokorou.  Obrázky […]

Úspěšná reprezentace školy v branném závodě

Žáci 8. a 9. třídy se ve dvojicích: Jan Zástěra a Maxmilián Zlatuška, Václav Kuzma a Zdeněk Palán zúčastnili branného závodu. 4 kilometrová trasa závodu obsahovala různé úkoly jako střelba z plynové pistole, hod granátem, hasičské cvičení, prvky první pomoci, bezpečnostní […]

„VESELÉ ZOUBKY“ v 1. třídě

V pátek 5. června měli naši prvňáčci projektové vyučování, preventivní program „ Veselé zoubky“. Nejprve se děti podívaly na krátký film – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Při vyplňování pracovních listů jsme se postupně seznamovali se zásadami správné péče […]

Návštěva Horáckého divadla

V pátek 24. ledna navštívili žáci 1. a 2. třídy v Horáckém divadle představení „O Pejskovi a Kočičce“, veselé vyprávění Josefa Čapka o trochu nemotorném Pejskovi a způsobně vychované Kočičce. Během představení oba hlavní hrdinové myli podlahu, sušili prádlo a pekli dort. […]

Cesta ke krmelci

Ve středu 18. prosince se vydaly děti z 1. a 2. třídy na procházku do lesa ke krmelci. Přispět zvířátkům trochou dobrot se snažíme každý rok. Děti přinesly jablíčka, mrkve, kukuřici, oves a semínka pro ptáčky. Krmelec byl naplněn senem a […]

 

Uzavření provozu


Na ​základě rozhodnutí vlády ČR je od pondělí 1.3. 2021 až do odvolání uzavřen provoz základní a mateřské školy a na ně navazující školní družiny a školní jídelny (obědy budou automaticky odhlášeny).
Žáci 1. a 2. třídy přecházejí na distanční výuku, úkoly jsou/budou předány třídními učiteli. Ostatní ročníky dále pokračují beze změny v plném distančním vzdělávání.
Předškolní žáci v mateřské škole dostanou domácí zadání na začátku příštího týdne.
Zákonní zástupci dětí do 10 let mohou využít ošetřovné.

Přeji všem pevné zdraví a nervy

Lubomír Krátký

Mimořádné opatření

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví CŘ jsou od 25.2 2021 do odvolání všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinny při pobytu uvnitř budovy školy a školky nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující specifické požadavky (např. FFP2/KN 95, ČSN EN 14683+AC – nanoroušky). Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.     

      Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.     

     Výjimku z tohoto opatření mají jen děti v mateřské škole a děti do dvou let věku.

 

Projektové vyučování se třeťáky …

… mělo název Království Slunce. V online hodinách jsme si představili planety sluneční soustavy.

Děti vyhledávaly informace v učebnicích, encyklopediích a na internetu. V prvouce prezentovaly svá hledání o jednotlivých planetách. V matematice počítaly příklady a pomocí správných výsledků rozšifrovaly odpověď na otázku, co Měsíc způsobuje u moří a oceánů. Každý si namaloval ve výtvarné výchově vybranou planetu. V pracovních činnostech děti vytvořily nebo namalovaly podle svých představ mimozemšťana, který by mohl být součástí některé z planet, pojmenovaly ho a popsaly, jak by vypadal, aby na ní mohl žít. Děti přistupovaly k zadaným úkolům tvořivě a nápaditě, Kačenka natočila video, Terezka měla planety (míče) po celém pokoji, Linda vytvořila maketu Saturnu a Viktorka celou sluneční soustavu. Pochvala patří všem aktivně zapojeným dětem i rodičům. Foto zde.

Školní družina

Sice je nás málo, ale jsme stále aktivní a tvoříme. Už se těšíme, až nás bude  plný počet. 🙂 Podívejte se zde.